Erik Jayme

Titels Prof. dr.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar Universiteit Heidelberg
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2005
Buitenlands lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universität Heidelberg
Institut für Auslandsrecht
Augustinergasse 9
D-69117 
Duitsland
tel.  +49-6221-542206
jayme@ipr.uni-heidelberg.de