Geoffrey Parker

Titels Prof. dr.
Voorletters N.G.
Hoofdfunctie Hoogleraar Ohio State University
Vakgebieden Geschiedenis
Leeropdracht Nederlandse opstand in de 16e eeuw/vroegmoderne oorlogsvoering
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2005
Buitenlands lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Ohio State University
167 Dulles Hall, Department of History
230 West 17th Avenue
OH 43210 Columbus
Verenigde Staten
tel.  +1 614 292 6721