Z. Ben-Avraham

Titels Prof. dr.
Voorletters Z.
Hoofdfunctie Hoogleraar Tel Aviv University
Vakgebieden Aardwetenschappen
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2006
Verbonden aan Tel Aviv University
Department of Geophysics & Planetary Sciences
Kaplun Building, Room Number 213
69978 TEL AVIV
Israël
tel.  +972 3 640 8528
zviba@post.tau.ac.il