J.F. Stoddart

Titels Prof. dr.
Voorletters J.F.
Hoofdfunctie Fred Kavli Chair in NanoSystems Sciences/director of the California NanoSystems
Vakgebieden Scheikunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2006
Buitenlands lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan University of California
Department of Chemistry and Biochemistry
Hildhard Avenue 405
CA 90095-1569 LOS ANGELES
Verenigde Staten
tel.  +1-310-2067078