Frits Agterberg

Titels Prof. dr.
Voorletters F.P.
Hoofdfunctie Hoofd afdeling Geomathematica van de Geological Survey of Canada
Vakgebieden Aardwetenschappen
Leeropdracht Mathematische geologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1981
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Geological Survey of Canada
Booth Street 601
ON K1A OE8 Ottawa
Canada
tel.  +1 613 996 2374