Sigurd Angenent

Titels Prof. dr.
Voorletters S.B.
Hoofdfunctie Full professor University of Wisconsin
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Partial Differential Equations & Dynamical Systems
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1996
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan University of Wisconsin
Department of Mathematics
Lincoln Drive 480
WI 53706 MADISON
Verenigde Staten
tel.  +1-608-2633131
angenent@math.wisc.edu