Laurens Jan Brinkhorst

Titels Prof. mr.
Voorletters L.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UL
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1987
Correspondent van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Grotius Centre for International Legal Studies
Postbus 13228
2501 EE 'S-GRAVENHAGE
tel.  070-3021070