Jos Eggermont

Titels Dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Emeritus professor University of Calgary
Vakgebieden Psychologie
Leeropdracht Auditieve fysiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1989
Correspondent van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan University of Calgary
2500 University Drive NW
AB T2N 1N4 Calgary
Canada
tel.  +1 403 220 5214
eggermon@ucalgary.ca