Peter Elsbach

Titels Prof. dr.
Voorletters P.
Hoofdfunctie Hoogleraar New York University
Vakgebieden Geneeskunde
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1979
Correspondent van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan New York University
Department of Medicine, School of Medicine
First Avenue 550
NY 10016 New York
Verenigde Staten
tel.  +1 212 340 5633