C.P. Hollenberg

Titels Prof. dr.
Voorletters C.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universität Düsseldorf/directeur
Vakgebieden Microbiologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1983
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universität Düsseldorf
Institut für Mikrobiologie, Geb. 26 12
Duitsland
tel.  +49 211 811 4720
hollenb@rz.uni-duesseldorf.de