J.N. Jansonius

Titels Prof. dr.
Voorletters J.N.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universität Basel
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Structuurbepaling van biopolymeren en biofysica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1988
Verbonden aan Universität Basel
Biozentrum, Abteilung Strukturbiologie
Klingelbergstrasse 70
CH-4056 BASEL
Zwitserland
tel.  +41-61-2672088