J.A.W. Kamp

Titels Prof. dr.
Voorletters J.A.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universität Stuttgart
Vakgebieden Wijsbegeerte
Leeropdracht Logica en taalfilosofie, computationele linguïstiek
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1997
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen