J.D. Kramers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.D.
Vakgebieden Aardwetenschappen
Leeropdracht Geochemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1998