Willem Johan van der Oord

Titels Ir.
Voorletters W.J.
Hoofdfunctie Executive agent of the Mekong Committee
Vakgebieden Technische wetenschappen
Leeropdracht Waterbouwkunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1969
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen