E.R. de la Rie

Titels Prof. dr.
Voorletters E.R.
Hoofdfunctie Hoofd natuurwetenschappelijke afdeling National Gallery of Art, Washington
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Chemie van restauratie en conservering
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1992