René de la Rie

Titels Prof. dr.
Voorletters E.R.
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Chemie van restauratie en conservering
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1992
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Conservering en Restauratie
Postbus 94552
1090 GN Amsterdam