René de la Rie

Titels Prof. dr.
Voorletters E.R.
Hoofdfunctie Hoofd natuurwetenschappelijke afdeling National Gallery of Art, Washington
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Chemie van restauratie en conservering
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1992
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen