Christiaan Timmermans

Titels Prof. mr.
Voorletters C.W.A.
Hoofdfunctie Rechter Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Europees recht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1991
Correspondent van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen