Sven Vleeming

Titels Prof. dr.
Voorletters S.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universiteit Trier
Vakgebieden Oudheid
Leeropdracht Taal en cultuur van het oude Egypte
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2000
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universität Trier
Ägyptologisches Seminar
D-54286 Trier
Duitsland
tel.  +49 651 201 2442
vleeming@uni-trier.de