Aise de Jong

Titels Prof. dr.
Voorletters A.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar Columbia University
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2000
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Columbia University
Mathematics Department, Room 523, MC 4405
Broadway 2990
NY 10027 New York
Verenigde Staten
Persoonlijke website