R.M.G.E. Foqué

Titels Prof. dr.
Voorletters R.M.G.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Rechtsfilosofie, Rechtstheorie, en European Legal Thinking
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2001
Correspondent van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Tiensestraat 41
B-3000 LEUVEN
België
tel.  +32-16-325333
rene.foque@law.kuleuven.ac.be