Joka Vandenberg

Titels Dr.
Voorletters J.M.
Vakgebieden Chemische technologie, procestechnologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2001
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen