Jacques Poot

Titels Prof. dr.
Voorletters H.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universiteit van Waikato
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Population Economics
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2002
Correspondent van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan University of Waikato
Population Studies Centre
Private Bag 3105
Nieuw Zeeland
tel.  +64-7-8384685
jpoot@waikato.ac.nz