Hans Lambers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.T.
Hoofdfunctie Emeritus professor University of Western Australia
Vakgebieden Ecologie
Leeropdracht Plant ecology
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2003
Correspondent van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan University of Western Australia
35 Stirling Highway
WA 6009 Crawley
Australië
hans.lambers@uwa.edu.au