Gerard Meijer

Titels Prof. dr.
Voorletters G.J.M.
Hoofdfunctie Waarnemend rector magnificus en voorzitter College van Bestuur
Vakgebieden Nanotechnologie
  Natuurkunde
  Atoomfysica en molecuulfysica
Leeropdracht Molecuul Fysica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2004
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
College van Bestuur
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen
tel.  024 361 5500
Onderzoek/publicaties