Gerard Meijer

Titels Prof. dr.
Voorletters G.J.M.
Hoofdfunctie Waarnemend rector magnificus en voorzitter College van Bestuur
Vakgebieden Nanotechnologie
  Atoomfysica en molecuulfysica
  Natuurkunde
Leeropdracht Molecuul Fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2004
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
College van Bestuur
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen
tel.  024 361 5500
Onderzoek/publicaties