Philip van der Eijk

Titels Prof. dr.
Voorletters Ph. J.
Hoofdfunctie Hoogleraar Humboldt-Universität zu Berlin
Vakgebieden Klassieke taal- en letterkunde
Leeropdracht Classics and History of Science
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2006
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Humboldt Universität zu Berlin
Institut für Klassische Philologie
Unter Den Linden 6
10099 Berlin
Duitsland
tel.  +44-191-2228262
philip.van.der.eijk@staff.hu-berlin.de