Harro Meijer

Titels Prof. dr.
Voorletters H.A.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Leeropdracht Experimentele natuurkunde: isotopenfysica
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO), Energy and Sustainability Research Institute Groningen
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
h.a.j.meijer@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties