Willem van Schendel

Titels Prof. dr.
Voorletters H.W.
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Sociologie en Antropologie
Postbus 15804
1001 NH Amsterdam
tel.  020 525 2121