Joseph Spatafora

Titels Prof.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Professor and Associate Chair Ph.D., Louisiana State University
Lid van Wetenschapscommissie CBS-KNAW
Verbonden aan Oregon State University
Department of Botany and Plant Pathology
2082 Cordley Hall Corvallis
Verenigde Staten
Persoonlijke website