Diederik Roest

Titels Dr.
Voorletters D.
Hoofdfunctie Assistant professor RUG
Vakgebieden Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
  Sterrenkunde, astrofysica
  Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Theoretical high-energy physics and cosmology
Lid van Jury Lorentz Medialle
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
tel.  050 363 9042
d.roest@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties