Diederik Roest

Titels Dr.
Voorletters D.
Hoofdfunctie Assistant professor RUG
Leeropdracht Theoretical high-energy physics and cosmology
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
tel.  050 363 9042
d.roest@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties