Tine De Moor

Titels Prof. dr.
Voorletters T.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Moderne en contemporaine geschiedenis
  Moderne en contemporaine geschiedenis
  Middeleeuwen
  Moderne en contemporaine geschiedenis
Leeropdracht Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, afdeling economische en sociale geschiedenis
Drift 6
3512 BS Utrecht
tel.  +31 30 253 6458
t.demoor@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties