Yra van Dijk

Titels Prof. dr.
Voorletters Y.
Hoofdfunctie Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief
Leeropdracht Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief
Lid van Raad voor Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Geesteswetenschappen
P.N. van Eyckhof 1, Witte Singel-complex, 2.01a
2311 BV Leiden
tel.  071 527 2625
y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl
Persoonlijke website