Raf De Bont

Titels Dr.
Voorletters R.F.J.
Hoofdfunctie Universitair docent
Vakgebieden Moderne en contemporaine geschiedenis
  Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Leeropdracht Wetenschapsgeschiedenis
Lid van Jury De la Court-Prijs
Lid van Raad voor Geesteswetenschappen
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Maastricht University
Science, Technology and Society Studies
Grote Gracht 90-92
6211 SZ Maastricht
tel.  043 388 2545
r.debont@maastrichtuniversity.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties