Martin Dijst

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Sociale geografie
Leeropdracht Spatial mobility and urban development
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Willem C. van Unnikgebouw
Heidelberglaan 2, kamer 631
3584 CS Utrecht
tel.  030 253 4442
m.j.dijst@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties