Maria Barnas

Voorletters M.
Hoofdfunctie Dichter
Lid van Akademie van Kunsten

Maria Barnas (1973) is een gelauwerd dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. In haar geschreven en beeldend werk onderzoekt ze hoe beschrijvingen en afbeeldingen de werkelijkheid vormen en vervormen. In hoeverre wordt de waarneming bepaald door kennis en taal? Valt het verschil tussen een object en hoe dat object gezien wordt, zichtbaar te maken?

Barnas is advisor aan de Rijksakademie in Amsterdam. Ze doet cultureel onderzoek op het snijvlak van wetenschap en kunst, waarbij ze onder andere de mogelijkheden van het visuele essay bevraagt. In haar meest recente werk speelt taal een cruciale rol in het ontwikkelen van objecten. Bestaat taal ook uit beeld? Barnas doet een poging het onzegbare vorm te geven en ontwikkelde objecten voor een alternatieve communicatie.

Barnas publiceerde twee romans. Haar poëziedebuut Twee zonnen (2003) werd bekroond met de C. Buddingh'-prijs. Het project Binnenzee (2005), het verslag van een wandeling van 21,7 kilometer in dichtvorm, werd in 2015 gedeeld tweede bij de Elisabeth van Thüringenprijs. In 2009 ontving zij de J.C. Bloem-poëzieprijs voor Er staat een stad op (2007). Jaja de oerknal (2013) werd bekroond met de Anna Bijns Prijs 2014.

Barnas levert essayistische bijdragen aan onder andere De Gids, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. De columns die ze van 2007 tot 2010 schreef voor het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad zijn gebundeld in Fantastisch (2010).