Daniel Oberski

Titels Dr.
Voorletters D.L.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent UU
Vakgebieden Psychologie
  Sociologie
  Epidemiologie en medische statistiek
  Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
Leeropdracht Data Science Methodology
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
Departement Methoden & Statistiek
Padualaan 14
3584 CH Utrecht
tel.  030 253 9075
d.l.oberski@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties