Tjard de Cock Buning

Titels Prof. dr.
Voorletters T.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Leeropdracht Applied Ethics in Life Sciences
Verbonden aan Vrije Universiteit
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (subafdeling biologie en samenleving )
Athena Institute, De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7031
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties