Helmer Helmers

Titels Dr.
Voorletters H.J.
Hoofdfunctie Universitair Docent UvA
Leeropdracht Historische Nederlandse letterkunde
Lid van De Jonge Akademie
Lid van Raad voor Geesteswetenschappen
Verbonden aan NIAS
Kamer 106 B
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
helmer.helmers@huc.knaw.nl
Persoonlijke website

Helmer Helmers (1977) onderzoekt de geschiedenis van media en politiek. Hij publiceerde over Engels-Nederlandse letterkundige relaties in de zeventiende eeuw. Verder zette hij verschillende nationale en internationale samenwerkingen op. Zijn huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen media en diplomatie (publieksdiplomatie) in Europa in de zeventiende eeuw. Hij leidde ook een onderzoeksproject over het recent ontdekte scheepswrak bij Texel, dat veel media-aandacht kreeg.

Helmers wil zich binnen De Jonge Akademie inzetten voor de positie van de Geesteswetenschappen en voor transparanter beleid voor toekenning van onderzoeksubsidies, met speciale aandacht voor het debat over excellentie en voor het Mattheüseffect, waarbij steeds dezelfde mensen beurzen krijgen, wat hen weer betere kansen geeft op vervolgbeurzen.