Marc van Oostendorp

Titels Prof. dr.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Senior onderzoeker Meertens Instituut KNAW / Hoogleraar RU
Leeropdracht Nederlands en academische communicatie
Verbonden aan Radboud Universiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  +31 24 361 6272
m.vanoostendorp@let.ru.nl
Persoonlijke website