Sijbrand de Jong

Titels Prof. dr.
Voorletters S.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU/directeur IMAPP
Vakgebieden Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
  Natuurkunde
Leeropdracht Experimentele natuurkunde
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, IMAPP/EHEF
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
tel.  024 365 2168
sijbrand@hef.ru.nl
Onderzoek/publicaties