Pieter Glasbergen

Titels Prof. dr.
Voorletters P.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Milieustudies
Leeropdracht Milieukunde, in het bijzonder milieubeleid
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Departement Milieukunde en Omgevingsbeleid
Postbus 80021
3508 TA UTRECHT
tel.  030-2531888
pieter.glasbergen@maastrichtuniversity.nl;
Persoonlijke website