H. Ridderinkhof

Titels Dr. ir.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Waarnemend directeur NIOZ/Hoofd afdeling Fysische Oceanografie NIOZ
Vakgebieden Hydrosfeerwetenschappen
Leeropdracht Fysica van slibtransporten in kustwateren
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Postbus 59
1790 AB Den Burg
tel.  0222-369423
rid@nioz.nl
Onderzoek/publicaties