Annemarie Kets-Vree

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Adjunct-directeur Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis KNAW
Leeropdracht Editiewetenschap
Verbonden aan Huygens ING
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
tel.  020 224 6800
annemarie.kets@bb.huc.knaw.nl
Onderzoek/publicaties