J.A. van Franeker

Titels Dr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Onderzoeker
Vakgebieden Dierkunde
Leeropdracht Mariene ornithologie
Verbonden aan IMARES
Postbus 167
1790 AD Den Burg
tel.  0317 487 085
jan.vanfraneker@wur.nl