J.M. van Ophuijsen

Titels Prof. dr.
Voorletters J.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Leeropdracht De traditie van het platonisme in relatie tot het vroeg christendom
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Wijsbegeerte
Postbus 80126
3508 TC Utrecht
tel.  030-2532093
jan.vanophuijsen@phil.uu.nl
Onderzoek/publicaties