Pauline Westerman

Titels Prof. dr.
Voorletters P.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Rechtsfilosofie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 716
9700 AS Groningen
tel.  050-3635637
p.c.westerman@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Pauline Westerman is deskundig op het gebied van de rechtsfilosofie. Aanvankelijk richtte haar onderzoek zich vooral op ideeëngeschiedenis betreffende het recht. Later kreeg ze meer belangstelling voor de aard van het recht zelf, als formeel, procedureel en publiekelijk geëxpliciteerd systeem.

Vervolgens bestudeerde ze vormen van alternatieve regulering zoals kaderrichtlijnen en zorgplichtbepalingen en de daarmee gepaard gaande vormen van handhaving en sanctionering.