Catrien Bijleveld

Titels Prof. dr. mr.
Voorletters C.C.J.H.
Hoofdfunctie Directeur/hoogleraar VU
Vakgebieden Straf (proces) recht en criminologie
Leeropdracht Methoden en technieken van criminologisch onderzoek
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Adviserend lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Postbus 71304
1008 BH Amsterdam
tel.  020 598 5468
cbijleveld@nscr.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties