Ivo Giesen

Titels Prof. mr.
Voorletters I.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Burgerlijk (proces) recht
Leeropdracht Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Jury Ammodo Science Award (Social Sciences)
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Janskerkhof 12
3512 BL Utrecht
tel.  030 253 6148
i.giesen@uu.nl
Onderzoek/publicaties