Ivo Giesen

Titels Prof. mr.
Voorletters I.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Burgerlijk (proces) recht
Leeropdracht Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Vicepresident van KNAW
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law & Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Newtonlaan 231
3584 BH Utrecht
tel.  030 253 6148
i.giesen@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Ivo Giesen is een expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht. Zijn werk is een zoektocht naar creatieve oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht, gefundeerd op het geldende recht, maar altijd naar buiten kijkend en (oude) grenzen overschrijdend waar nodig.