Dick Broer

Titels Prof. dr.
Voorletters D.J
Hoofdfunctie Emeritus professor TUE
Vakgebieden Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
  Informatica
Leeropdracht Functionele organische materialen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Scheikundige Technologie, Helix gebouw -STO 0.27
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040 247 5875
d.broer@tue.nl
Onderzoek/publicaties