Ivonne Rietjens

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters I.M.C.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Biotechnologie
  Biochemie
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Leeropdracht Toxicologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Vicevoorzitter van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen University & Research
Gebouw 320
Postbus 8000
6700 EA Wageningen
tel.  0317 483 971
ivonne.rietjens@wur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties