Ivonne Rietjens

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters I.M.C.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Leeropdracht Toxicologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Verbonden aan Wageningen University & Research
Gebouw 320
Postbus 8000
6700 EA Wageningen
tel.  0317 483 971
ivonne.rietjens@wur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties