Thom Palstra

Titels Prof. dr.
Voorletters T.T.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Anorganische chemie
  Vastestoffysica
Leeropdracht Vaste Stof Chemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Sectie Scheikunde
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Lid van TWINS-raad
Adviserend lid van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Chemische Fysica
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
tel.  050 363 4419
t.t.m.palstra@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties