Richard van de Sanden

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters M.C.M.
Hoofdfunctie Directeur DIFFER/hoogleraar TUE
Vakgebieden Fysische chemie
  Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
  Energie
Leeropdracht Plasmafysica en chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2013
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Richard van de Sanden zoekt in zijn carrière de verbinding tussen fundamenteel onderzoek en praktische toepassing. In zijn grensverleggend onderzoek richt hij zich op het ontrafelen van de fysisch-chemische processen in plasma’s, onder andere van belang in de innovatieve productie van zonnecellen. In het onderzoeksinstituut DIFFER geeft hij leiding aan het onderzoek naar kernfusie en de opslag en transport van duurzame energie in de vorm van chemische brandstoffen.